• Ustreza vsem vozilom
  • Enostavna in varna za uporabo
  • Plug&Play namestitev
  • Ugodna cena

Načrtovanje in zagotavljanje pogojev za postavitev polnilnih postaj

Izdelamo načrt priključka, umestimo polnilnico v prostor in pomagamo pridobiti vse ustrezne dokumente.

Načrt priključka izdelamo skladno z vašimi zahtevami, načinom uporabe (hišna, javna, avtobusi) oz vašim poslovnim modelom. 

Naši strokovnjaki bodo preverili stanje na terenu in vam svetovali pri najbolj optimalni izbiri polnilne postaje ter vključitvi oz umestitvi polnilnice v prostor. Pri tem smo pozorni, da polnilnica ne bo obremenjevala domače električne napeljave ali javnega omrežja.

 


Uredimo tudi vso potrebno dokumentacijo!


Za postavitev hišne polnilne postaje ni potrebno pridobiti nobenih soglasij, saj se te postaje priključujejo direktno na obstoječe hišno omrežje odjemalca.

(V primeru, da polnjenje poteka preko običajne vtičnice, v omrežju ni potrebna nobena dodatna oprema. Za posebne vtičnice je potrebna vgradnja polnilne omarice, s tem pa dobimo hišno polnilno postajo.)

Za postavitev javne polnilne postaje ne potrebujemo gradbenega dovoljenja. Zaželeno je, a ni obvezno, da se v fazi projektiranja pridobi lokacijsko informacijo ali preveri možnost gradnje električne polnilne postaje na predvideni lokaciji.

V primeru, da je predvidena lokacija polnilne postaje javna površina, moramo pridobiti stavbno pravico ali služnost ali lastništvo parcele.

 

Zakon o graditvi objektov (ZGO-1)23 razvršča objekte glede na zahtevnost gradnje in vzdrževanja na zahtevne, manj zahtevne, nezahtevne in enostavne. Polnilne postaje razvrščamo med enostavne objekte, ki ne potrebujejo posebnega statičnega in gradbenotehničnega preverjanja.


Za postavitev polnilne postaje kot enostavnega objekta torej ni potrebna pridobitev gradbenega in uporabnega dovoljenja. Za neposredno priključitev na distribucijski sistem pa je potrebno pridobiti soglasje za priključitev s predhodno predložitvijo idejne zasnove ali idejnega projekta upravljavcu gospodarske javne infrastrukture.

Vse to za vas uredimo mi!

 

POŠLJI POVPRAŠEVANJE

Želite biti med
prvimi, ki boste imeli
HOMEcharger?

Izpolnite kontaktni obrazec.

Left
  • *
  • *
  • *
  • *
  • Skladno z določili nove uredbe o varovanju osebnih podatkov (UREDBA (EU) 2016/679) - v angleščini General Data Protection Regulation (v nadaljevanju GDPR), ki je stopila v veljavo 25. 5. 2016, uporabljati pa se začne neposredno in hkrati v vseh državah članicah s 25. 5. 2018 smo vas dolžni obvestiti oz. prejeti vaše soglasje za obdelavo in shranjevanje vaših osebnih podatkov. V vezi tega vam sporočamo, da nad posredovanimi podatki nudimo lasten nadzor in da jih bomo uporabili izključno za potrebe izdelave informativne ponudbe za katero se zanimate in ne za pošiljanje reklamnih novic, promocijskih obvestil itd.
    S klikom na gumb "Pošlji" se tako strinjate, da podjetji Plan-net, d.o.o. in Plan-net solar, d.o.o. poslane podatke uporabljata za pošiljanje ponudb in statistično obdelavo

Right
Captcha