Predlagaj polnilnico

S promocijo in zemljevidom polnilnih postaj za električna vozila želimo pomembno pripomoči k promociji in hitrejši vpeljavi uporabe električnih vozil v Sloveniji. Vedno bolj prisotne e-polnilnice (oz elektro črpalke) predstavljajo pogoje, ki omogočajo manjše stroške transporta in hkrati tudi varovanje okolja (za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov). Z našimi rešitvami in storitvami želimo skupaj s partnerji in lastniki polnilnih postaj povečati ozaveščanje in podpreti uvajanje trajnostne električne mobilnosti.


Vabimo vas, da na zemljevid vpišete že obstoječo polnilno postajo ali pa zahtevate postavitev nove oz nadgradnjo obstoječe.