Reference in aktualni projekti

Ustanovljena sekcija Trajnostna mobilnost CER

Objavljeno

Torej na promet, v katerem se v Sloveniji porabi 40 odstotkov energije. Brez odločnega ukrepanja in sprememb na področju mobilnosti v Sloveniji namreč ne bomo dosegli okoljskih, klimatskih in ciljev povezanih z večanjem energetske neodvisnosti. Ustanovitveni člani sekcije Trajnostna mobilnost CER so podjetja Porsche Slovenija, Renault Nissan Slovenija, BMW, Petrol, BTC, Etrel, Plan-net solar, Slovenski avtomobilski grozd ACS in Center odličnosti nizkoogljične tehnologije CONOT. Ustanovitev in zagon delovanja sekcije je spodbudil nedaven, dokončen preboj električnih vozil na slovenski trg pod okriljem globalnih avtomobilskih znamk. Ponudniki električnih vozil so na slovenski trg vstopili z dolgoročnimi poslovnimi cilji, s prilagojeno prodajno-servisno mrežo, posebej izšolanim kadrom in odločno trženjsko podporo prodaji vozil brez izpustov in hrupa. Sočasno se v Sloveniji pospešeno razvija javno omrežje polnilne infrastrukture za električna vozila. Nove priložnosti na področju električne mobilnosti, s potrjevanjem veljave slovenskega znanja in industrijskih kompetenc v globalnem merilu, izkorišča tudi slovenska znanstveno raziskovalna sfera in avtomobilska industrija.

Ustanovni člani sekcije Trajnostna mobilnost CER pokrivajo približno 60 odstotkov celotnega avtomobilskega in skoraj 50 odstotkov trga z lahkimi gospodarskimi vozili v Sloveniji. Pokritost aktivnih ponudnikov baterijskih električnih vozil globalnih avtomobilskih znamk, z organizirano prodajno mrežo v Sloveniji, je v sekciji 100-odstotna. Z ustanovitvenima, pridruženima članoma ki združujeta prodorne, uspešne in mednarodno uveljavljene slovenske deležnike na področju električne mobilnosti v znanstveno akademski sferi in avtomobilski industriji, pa se pod okriljem sekcije Trajnostna mobilnost vzpostavlja tudi vrednostna veriga znanja in kompetenc, ki bo Sloveniji s pomočjo električne mobilnosti omogočala doseganje makroekonomskih ciljev, vključno z zagotavljanjem novih delovnih mest.

Ponudniki polnilne infrastrukture, celostnih energetskih rešitev pa zaokrožajo celostni pristop sekcije dokončnem preboju množične električne mobilnosti v Sloveniji. S sekcijo bodo aktivno sodelovali in se v njeno delovanje vključevali tudi ostali člani GIZ CER, ki so doslej večali energetsko učinkovitost in delež uporabe obnovljivih virov energije na področju bivanja. GIZ CER z dosedanjimi in novimi člani pod okriljem sekcije Trajnostna mobilnost CER združuje podjetja in ostale deležnike, ki ustvarijo več kot 20 odstotkov slovenskega BDP in predstavljajo gonilno silo prehoda Slovenije v nizkoogljično in brezogljično družbo. Sedaj tudi na področju individualne motorne mobilnosti, z vizijo razširitve delovanja na celotno področje trajnostne mobilnosti.

Na ustanovitveni seji, ki jo je vodil predsednik GIZ CER in član uprave Petrola Rok Vodnik, so člani sekcije Trajnostna mobilnost CER izvolili organe sekcije in potrdili izhodišča akcijskega programa zagona delovanja sekcije. Za predsednico sekcije je bila izvoljena dr. Marta Svoljšak Jerman, direktorica področja tehnični razvoj, kakovost in varnost pri Petrolu. Podpredsednik sekcije je postal Lothar Schupet, generalni direktor BMW Slovenija. Za koordinatorja sekcije Trajnostna mobilnost CER so člani potrdili Željka Purgarja, svetovalca za električno mobilnost CONOT.

Člani so potrdili akcijski program zagona delovanja sekcije in načrt vključevanja novih članov s katerimi bodo delovanje sekcije na področju električne mobilnosti utrdili ter razširili na področje ostalih alternativnih energentov in pogonskih tehnologij, ob sočasnem usklajevanju z drugimi deležniki na področju trajnostne mobilnosti. Tako bo GIZ CER od danes naprej zagotavlja celostne energetske rešitve bivanja in mobilnosti.

| Nazaj